Prohibition.

17.06.2018

Ligger i tiden.
Att införa förbud.
Problemen försvinner tydligen.
Om man bara förbjuder.
Folk att existera.
Enligt den slitna principen.
Det som inte syns.
Finns inte mera.
Kan än mindre genera någon.
Eftersom.
"Det aldrig är acceptabelt.
Att behöva se människor.
Stå. På. Knä.
Och tigga."
Tänk så skönt.
Att istället få grönt.
Ljus.
Göra ultrarent hus.
Klubba igenom kloka beslut.
Som.
Effektivt sanerar.
Bryskt separerar.
Barn från sina fäder.
Reglerar gränslinjer med burar.
Reser upp murar.
Som ingen vill finansiera.
Men varför inte fortsätta. Briljera.
Skilja på medborgarskap och nationstillhörighet.
Tala fint om folk i minoritet.
Stå upp för nationalsången och fäderneslandet.
Blunda för sambandet.
Mellan utanförskap och nöd.
Liv.
Död.
Den smärtsamma vägen dit.
Stolt motivera sin rasfientliga skit.
Med historia.
Som den alltid sett ut.
Allt var ju så mycket bättre.
Förut.
Gott så.
Låt oss alla gå. Mot. 
Moralens absoluta bottenskikt.
Se det som vår samhälleliga plikt.
Att förneka.
Eftertänksamhetens kranka bleka.
Och riktigt kuka ur.
Vem vet. Vad påbud.
På tur.
Härnäst.
Håll i hatten.