Om vardagslag enligt Nysted.


Nysted är väl hyfsat ordinär.

Med en ytterst blygsam.

Karriär.

Som tog sin början.

I en skoaffär.

Och sedermera landade i frilans.

Nysted lever väl ett enkelt liv.

Har många drömmar.

Mycket driv.

Men också.

Ganska livlig fantasi.

Nysted skriver väl ner det Nysted ser.

Behövs som regel.

Inte mer.

För att Nysted skall gå igång.

Bra alltså.

Att ta Nysted med en nypa salt.

Ja. Man behöver inte.

Begripa allt.

För det gör inte ens Nysted själv.

Och verkligheten är väl oftast av annat slag.

Än romanen.

Så i Nysteds vardagslag.

Är väl planen.

Inte.

Att förklara.

Bara.

Reflektera.

Vi lämnar åt de lärde.

Att regera.

Världen.