Antiklimax.

10.09.2018

Och dagen efter.
Var klarheten.
Ännu.
Oklar.
Förvirringen.
Fortsatt.
Uppenbar.
I samtliga led.
Raka.
Besked.
Långt borta.
Det annars så slagfärdigt.
Korta.
Svaret.
En komplicerad process.
Never the less.
Anades.
Ett nytt skeende.
En skopa.
Överseende.
Ett stukat leende.
På den trötta presskonferensen.
Möjligen.
Hade preferensen.
Partigränsen.
Redan suddats ut.
Luften tagit slut.
I den parlamentariska bubblan.
Jo.
Det vårades för.
Blockpolitiken.
Den konservative.
Skulle bli besviken.
När färgerna.
I praktiken.
Kom att blandas.
Också den mest flexible.
Kunde få svårt. Att andas.
För ödmjukhet.
Tar ut sin rätt.
Ja. Herregud.
Vem sade. Demokrati. Är lätt.
Dock.
Hade inte det värsta.
Skett.
Om detta.
Kunde man enas.
Åtminstone.
Tillfälligt.
Förenas.