Förtröstan.

03.10.2018

När det kommer till.
Kroppslig hets.
Den livslånga.
Trapets.
Av skuld.
Och skam.
I vilken. Människan. Enträget.
Svingar sig. Fram.
Finns det. Några. Modiga.
Kvar.
Som vågar.
Protestera.
Vägrar.
Regrediera.
Till idealens.
Hokus. Pokus.
Lyckas. Behålla
Orubbligt. Fokus.
Medan de andra.
Hasar till rehab-kliniken.
Nosar.
På självmordsstatistiken.
Med den likstela.
Mimiken.
Som bara. Riktigt. Skeva. Ideal.
Kan uppbåda.
I den psykosomatiska.
Eldsvåda.
Som regerar vår tid.
En insjunken.
Hybrid.
Av en. En gång.
Kurvig kropp.
Men kanske.
Finns det. Hopp.
När fler av oss.
Säger stopp.
Liksom på ett personligt sätt.
Utan. Att servera.
En komplett.
Lösning.
Blottlägger. Tematiken.
Kanske.
Botar det inte hetsen.
Men kanske.
Lossar greppet.
Tillfälligt.
Om trapetsen.